Артучилище

 Артучилището в НЧ „Христо Смирненски 1946“ в кв. „Овча купел“ предлага
• Развиване в еднаква степен на интелект, креативност, артистичност и социални умения.
• Насърчаване на самостоятелност, изобретателност, общителност и съпричастност.
• Създаване на жива връзка на децата с учебния материал, чрез която да научат повече за себе си и да
добият опит за заобикалящия ги свят.
• Поддържане на тясна и ежедневна връзка с природата и възпитаване на любов и отговорност към нея.
• Развиване на стремеж към доброто, красивото и търсене на истината.
Участниците ще имат възможност да представят в наученото пред близки и приятели в съвместни концерти на читалището.

180 минути 1учебен час – групови занимания/при група минимум 3 ученика/танци,пеене,актьорско майсторство,фолклор,музикални инструменти

деца  до 8 години:

  • учебен час: 25.00 лв.
  • месечна такса: 85.00 лева

възрастни:

  • учебен час:30.00 лева
  • месечна такса: 100.00 лева