Детска танцова школа

 Целта на танцовата школа на  Читалище „Христо Смирненски 1946“ в кв. „Овча Купел“  е подготвянето на млади кадри и последователи, който да развият, усъвършенстват и наложат съвременния танц, и танцът като изкуство в
различните му форми, започващи от класическия балет, преминаващи през
изкуството и магията на пантомимата, разгръщайки движенията в
пресъздаване на собствената индивидуалност и идентичност. Приоритет е
откриването, създаването и развитието  на млади таланти, индивидуалното им насочване към професионални образователни институции на територията на България, като Национално училище за танцово изкуство – София / Хореографското училище/, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София /НАТФИЗ/, Академия за музикална танцово и изобразително изкуство – Пловдив /АМТИИ/, Департамент „Театър“ при Нов български университет,
специалност „Балетна педагогика“ при Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“.

Класически балет – 8 астр. часа/месечно

  • месчна такса – 50.00 лв. 
  • индивидуално посещение в група – 10.00 лв.
  • индивидуална подготовка – 20.00 лв. / астр. час

Модерен танц – 8 астр. часа/месечно

  • месчна такса – 50.00 лв. 
  • индивидуално посещение в група – 10.00 лв.
  • индивидуална подготовка – 20.00 лв. / астр. час

Народни танци  – 8 учебни часа/месечно

  • месчна такса – 50.00 лв. 
  • астрономически час – 7.00 лв.