ОТЛОЖЕНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НЧ „ХР. СМИРНЕНСКИ-1946,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОБЩОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2020г. НЯМА ДА СЕ СЪСТОИ НА 26.03.2021г.  ОТ 18.00ч. В САЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕТО. ТОВА СЕ НАЛАГА ПОРАДИ УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И НАЛОЖЕНИТЕ СТРОГИ МЕРКИ В ЗАПОВЕД №РД-01-173/18.03.2021. НА МИНИСТЪРА НО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.  ПРОВЕЖДАНЕТО МУ ЩЕ СТАНЕ СЛЕД ОТМЯНА НА ГОРНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ОТ РЪКОВОДСТВОТО ЩЕ СЕ НАСРОЧИ НОВА ДАТА,  ЗА КОЕТО ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ В СРОКОВЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗОКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА.

НАДЯВАМЕ СЕ НА ВАШЕТО РАЗБИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.