ПРОТОКОЛ

Национален литературен конкурс „Ний всички сме деца на майката земя”

п р о т о к о л

Днес, 21.05.2021г., жури от Съюза на българските писатели в състав:

          Боян Ангелов, Благовеста Касабова и Димитър Христов

                          ОПРЕДЕЛИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ:

За поезия – автори над 18 години:

Първа награда на Иван Димов Едрев от гр.Плевен

Втора награда на Магдалена Шумарова

Втора награда на София Тодорова Милева от гр.Хасково

Трета награда на Ружа Велчева Василева от гр.Велико Търново

Трета награда на Маргарита Петкова Петрова от гр.Видин

За поезия – автори под 18 години:

Първа награда на Добромира Християнова Миткова – 12г.гр.Варна

Втора награда на Калина Чавдар. Атанасова – 43ОУ”Хр.Смирненски”

Трета награда на Стефан Панайотов Кондаков – гр.София

Трета награда на Борис Александров Иванов-43ОУ”Хр.Смирненски”

Трета награда на Деница Калинова Сръндева-43ОУ”Хр.Смирненски”

За разказ – автори над 18 години:

Първа награда на Златимир Господинов Коларов от гр.София

Първа награда на Ружа Велчева Василева от гр.В.Търново

Втора награда на Денка Илиева Илиева

Втора награда на Мина Борисова Карагьозова

Трета награда на Гергана Иванова Траянова от гр.София

Трета награда на Мария Лазарова Гаралова от гр.Ракитово

Отличие на Ани Александрова Деянова

Отличие на Минка Иванова Параскевова от гр.София

За разказ – автори под 18г.:

Първа награда на Симона Василева Василева – 14г., гр.Сливен

Първа награда на Фатема Мохамадбакер Сарвари – 10г., гр.Свищов

Втора награда на Кирил Ивайлов Иванов – 13г., гр.София

Втора награда на Александра Анатолиева Александрова – 10г., гр.Свищов

Трета награда на Теодор Йорданов Лазов – 13г., гр.София

Трета награда на Теодора Християнова Миткова – 13г., гр.Варна

Отличие на Добромира Християнова Миткова – 17г., гр.Варна

Отличие на Дария Мартин Велизарова – 12г., гр.София

За есе – автори над 18г.:

Първа награда на Татяна Савова Йотова от гр.Айтос

Първа награда на Гергана Георгиева Славова от гр.Варна

Втора награда на Николина Асенова Барбутева от гр.Пещера

Трета награда на Стефка Тодорова Николова от гр.Котел

Трета награда на Нонка Нешова Чардакова от с.Попинци, обл.Пазарджик

За есе – автори до 18г.:

Отличие на Райна Калоянова Габровска – 12г., гр.София

Отличие на Тамара Иванова Руменова – 14г., гр.София

Обща награда за участниците от ІІІ кл.149 СУ”Ив.Хаджийски”, гр.София

Обща награда за Клуб „Кр.Пишурка” – гр.Лом с художествен ръководител Юлий Йорданов – писател

Специална награда за децата – творци с художествен ръководител поетесата Диана Янкулова

 БОЯН АНГЕЛОВ              

 БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА

 ДИМИТЪР ХРИСТОВ

НАГРАДИТЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПО ПОЩАТА.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.