НАСТОЯЩИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ СА ПУБЛИКУВАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА Член 19 а от ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

Чл. 19а.Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, декларират частните си интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларациите се обявяват на интернет страницата на съответното читалище.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.