ПОКАНА

НАСТОЯТЕЛСТВОТО  НА НЧ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – 1946” на основание чл. 16, ал.2, т. 1 от Закона за народните читалища на свое редовно заседание с Протокол №1/19.01.2023г.  взе решение за свикване на ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – 1946”   и има удоволствието да Ви покани

на  23.03.2023 г./ четвъртък/ от 18.00ч. в ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО/ж.к. Овча купел 1“ бл.417, вх.А/ на ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕна членовете на читалището, при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Отчетен доклад за дейността на читалището за периода 01.01.2022г. до 31.12.2022г.
  2. Счетоводен отчет/ баланс/ за 2022г. Отчет за изразходване на средствата от ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ за 2022г. Отчет за изпълнение на Бюджет – 2022г.
  3.  Доклад на ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ за финансовото състояние на Читалището през отчетния период.

4.  Гласуване на Проект за бюджет – 2023г.

     5.   Основни насоки за дейността на читалището за 2023г.

6.   Разни

При липса на кворум СЪБРАНИЕТО ще се проведе един час по – късно на същото място, при същия дневен ред, както изисква гл. ІV, чл. 21, ал. 2 от УСТАВА на НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – 1946”.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.